Vår egen plåtverkstad

egen-platverkstadBrister i tätskiktet uppstår ofta i anslutningar mellan plåt och takpapp. Därför är vår egen plåtverkstad en stor fördel för oss och våra kunder. Det gör att vi kan ha helhetsansvar för båda delarna (takpapp och plåt), vilket ger oss både flexibilitet och bättre kontroll över hela processen och framför allt över att slutresultatet blir optimalt.
Våra plåtslagare och tätskiktsmontörer har dessutom ett nära samarbete som gör att de tillsammans ofta hittar unika och smarta lösningar på tänkbara problem på de tak vi jobbar med.

Smidigt och bekvämt för dig som kund

Att vi har plåtslagare som kompletterar våra jobb är också bekvämt för dig som kund. Vi kan färdigställa arbetet snabbare och väntetiden minskar när plåtjobbet inte behöver skickas vidare till en underleverantör. Våra skickliga plåtslagare gör både enkla och mer avancerade arbeten. Vi kan även erbjuda plåtarbeten för andra produkter än tak.