För hållbar kvalitet och miljö

På Smista Tak strävar vi efter att vara i framkant inom utvecklingen
 och erbjuda en kvalitet som ger total trygghet och tak med lång livslängd.
 Att vi är helt oberoende gentemot leverantörer och material är en viktig
 faktor i vårt kvalitetstänkande. Vi kontrollerar våra tak noggrant med täthetsprovning. Hittills har vi inte fått 
bakläxa på ett enda tak som vi byggt eller lagt om.

Miljöåtgärder från kontorspapper till takpapp
Inom miljö och hållbarhet jobbar vi aktivt och nyfiket för att hitta lösningar
 som minskar vår miljöpåverkan i hela kedjan – från vårt kontor till de färdiga 
taken.
Sedan 2011 använder vi även eldrivna varmluftsbrännare som alternativ till gasolbrännare när vi lägger takpapp. Det är en mer miljövänlig lösning, och vi söker kontinuerligt efter fler alternativ som kan förslutas med varmluftsbrännare. Förutom att dessa brännare är mer miljövänliga ger de en säkrare arbetsmiljö då de är betydligt brandsäkrare än gasolbrännare. Vid nyinköp av fordon väljer vi 
bilar utifrån miljöhänsyn. Vi använder även digitala körjournaler och 
digitala fakturor. En viktig åtgärd är också att sortera allt vårt avfall så att
 det mesta kan återvinnas.

Socialt ansvar

Vi strävar också efter att med små medel göra en insats för samhället,
 genom att via bland annat Arbetsförmedlingen
ta in medarbetare som av
 olika skäl har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.