Derbigum

Derbigum är ett tätskikt med bra dimensionsstabilitet, draghållfasthet och brottöjning. Det är också resistent mot UV-strålning och
kräver minimalt med underhåll.

Vi arbetar gärna med Derbigum eftersom det både ger långsiktigt hållbara tak och är 100 procent återvinningsbart – både vad gäller
spill vid tillverkningen och vid själva takläggningen. Kungsbrohuset i Stockholm är ett uppdrag där vi använt Derbigum.

Vi är auktoriserade för att lägga Derbigum och våra montörer har gått utbildningar hos leverantören, i både Sverige och Belgien.

Tekniska fakta
Derbigum är gjort av APP-modifierad asfalt med två armeringar, glasfiberväv och polyesterfilt. Det uppfyller kraven för klass T takläggning
enligt Broof (t2). Derbigum behåller sin smidighet även vid stark kyla och flyter inte vid höga temperaturer. APP-asfalten är resistent mot
UV-strålning och behöver därför ingen skyddsbeläggning. Derbigum har funnits sedan 1967 och i Sverige sedan 1983. Det är det enda
tätskikt som testats av Statens Provningsanstalt.

Vår leverantör av Derbigum är den svenska generalagenten Eurotak, läs mer på www.eurotak.se där vi också hämtat information om
materialet.

Källa: Eurotaks webbplats