Mataki Unotech

Mataki UnoTech är ett vanligt och uppskattat tätskiktssystem när man gör enlagstäckning vid nyproduktion eller renoverar
exponerade tak.

Det är optimalt utvecklat för vårt skandinaviska klimat och även om det är vanligast på låglutande och platta tak kan det läggas
på de flesta typer av takkonstruktioner. Vi är auktoriserade för att lägga Mataki UnoTech och har gått flera utbildningar anordnade
av leverantören.

Tekniska fakta
Mataki UnoTech har en kraftig stomme av polyester och SBS-modifierad bitumen. Ytan är skyddsbelagd med skiffergranulat
som skyddar mot UV-strålning och halka. Mataki UnoTech finns med plastad eller sandad undersida och i flera olika färger
som skiffergrå, röd, vit, grön och ljusgrå. Tack vare sin elasticitet klarar Mataki UnoTech stora rörelser i underlaget.

Läs mer på Matakis webbplats, www.mataki.se där vi också hämtat fakta om materialet.