Besiktning och helhetsavtal

Genom förebyggande arbete kan man spara mycket pengar. Vi besiktar tak, påpekar fel och brister och föreslår åtgärder. Som fastighetsägare kan du även teckna helhetsavtal om planering av åtgärder och underhåll för exempelvis en femårsperiod.