Service på rökluckor

Att serva och kontrollera rökluckor är en viktig åtgärd som kan rädda liv. Vi servar och besiktigar rökluckor med noggrannhet och fackkunskap. Hittar vi fel eller brister i funktionen, åtgärdar vi det snabbt och rätt.