Platta och låglutande tak

Vi på Smista Tak kan hjälpa till att lägga platta eller låglutande tak – oavsett om det är fråga om nybyggnation eller renovering. På tak med en lutning på högst 11 grader lägger man papptak. Här beskriver vi kort processen att lägga om platta och låglutande tak.

Så går det till
Tätskiktet av takpapp fästs oftast med pluggar på underlaget, vanligen TRP-plåt (korrugerad plåt), råspont (träpanel) eller lättbetong.

Takpappskivorna svetsas sedan ihop i skarvarna så att takpappen bildar ett tätt membran. Hela membranet svetsas sedan fast mot takbrunnarna med rejäla ”uppvik” – pappen måste anslutas helt tätt mot alla plåtdetaljer på taket för att bli ett heltäckande och fungerande tätskikt.

Tack vare att vi har egen plåtverkstad har vi kontroll över hela processen, där det professionella samarbetet mellan våra kunniga takläggare och plåtslagare är viktigt för att anslutningarna mellan papp och plåt ska bli täta och perfekta.

Hög kvalitet på maskiner och material
Vi på Smista Tak använder antingen gasolbrännare eller varmluftssvets för att svetsa ihop skarvarna, utifrån vad som är det bästa alternativet för varje tak. För varmluftssvetsning föredrar vi Leisters maskiner, dels av säkerhetsskäl, dels av miljöskäl (man slipper använda fossila bränslen)

För takpapp har vi valt att vara leverantörsoberoende, eftersom tak har olika förutsättningar beroende på lutning och andra faktorer. Utifrån våra kvalitetskrav arbetar vi helst med de tre fabrikat av tätskikt vi tycker hr bäst kvalitet:

Derbigum, Resitrix och Mataki. Men för kunder som vill ha något annat fabrikat använder vi naturligtvis det.