Tegeltak

Vi lägger tegeltak på både större fastigheter och villor, med ingående kunskap om olika typer av tegel och hur det ska läggas för ett perfekt resultat. Tegeltak läggs på tak som lutar minst 14 grader.

Olika typer av tegel
Lertegel och betongpannor är de vanligaste typerna av tegel. Betongpannor introducerades på 1960-talet, och har flera fördelar som gör att de är det bättre alternativet idag:

  • De kan inte sprängas sönder av frost.
  • De skapar tätare tak eftersom alla pannor är identiska i storlek och form.
  • De suger inte åt sig vatten, vilket gör dem lättare 
    än
     lertegelpannor som istället blir tyngre när det regnar.
  • De kan göras i många olika färger.
  • De är billigare än lertegel.

Idag används nästan bara betongpannor, men vi kan förstås även lägga tak med lertegel, som man kan vilja använda för att bevara karaktären hos äldre hus.

Så går det till
När vi tagit bort det gamla teglet samt bärläkt och ströläkt, tar vi också bort den gamla ytpappen för att kontrollera om det finns röt- eller mögelskador på råsponten under. I så fall byter vi ut den skadade råsponten.

Sedan lägger vi ny ytpapp och öppnar ventilationshål (så kallad mögelstopper) för att ge taket bättre avluftning. Ventilationshålen täcks med nät som stoppar insekter och fåglar från att ta sig in i innertaket. Nästa steg är att montera fågelband som hindrar fåglar från att bygga bo under takpannorna.

Ovanpå ytpappen läggs bärläkt och ströläkt. Det är bärläkten som sedan ska bära teglet. De nya tegelpannorna läggs nerifrån och upp, och på nocken läggs slutligen nockpannor. Sist monterar vi säkerhetsdetaljer som takstegar och räcken.

 

Dags för nytt villatak?

Lägg om ditt tak och dra nytta av ROT-avdraget!

Vi lägger om ditt villatak lika noggrant som när vi jobbar med stora projekt som Kungsbrohuset och Clarion Hotel Sign.

 

Ring 08-449 42 24 för råd och kostnadsfri offert.